Engineers at work

 İş güvenliği uzmanı olarak sizin ilk ve en önemli göreviniz saha gezisi yaparak gördüğünüz neredeyse her türlü tehlike ve risk kaynağını işverene bildirmektir. Bu bildirimleri hiçbir zaman sözlü yapmayın, yapacağınız her türlü bildirim ve bilgilendirme yazılı bir şekilde olsun. Ayrıca sahada birçok uzmanın yaptığı hatalardan bir diğeri ise işverene alternatif önerilerde bulunmaktır. Bu durumda olası bir kaza sonucu öneri sahibi olarak ilk suçlu siz olursunuz. Sizin amacınız kullanılabilir alternatif çözüm sunmak değil, yasal zorunlulukları işverene bildirmektedir.