Çalışma alanınızda hizmet verdiğiniz işverene ait ve yasal olarak bulundurulması zorunlu belgeler vardır bunlar düzenli olarak hazırlanıp güncellenmelidir.

 • Risk analizi

 • Acil Durum Eylem Planı

 • Sağlık Güvenlik Planı

 • Uzman - Hekim ve Diğer sağlık personeli İSG - KATİP atama yazıları

 • İş Güvenliği İç Yönetmeliği

 • Yıllık Eğitim ve İş Güvenliği Planları

 • Genel kontrol Formları (Yangın Tüpü, Yemekhane vb..)

Uzman tarafından verilen eğitimden sonra çalışana eğitime özgü sınav kağıdı verilir ve gerekli puanı geçmesi beklenir. Eğer geçemez ise eğitim ve sınav tekrar edilir. Bu eğitim genel olarak ikiye ayrılır; Yüksekte çalışma yapılacak ise yüksekte çalışma eğitimi (8 Saat) ve Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi (16 Saat = Çok Tehlikeli - 12 Saat = Tehlikeli - 8 Saat = Az Tehlikeli) verilir. Bu eğitimlerden sonra sertifika düzenlenerek çalışanın özlük dosyasına eklenir. Bu dosyada İş güvenliği adına olması gereken belgeler ise; 

 1. İş Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi ve Eğitim Sonrası Yapılan Sınav Kağıdı.

 2. Yüksekte Çalışma Eğitim Katılım Belgesi ve Eğitim Sonrası Yapılan Sınav Kağıdı.

 3. Yaptığı işe Uygun Olarak Hazırlanmış Talimatnameler (Talimatnamelerin her sayfası işçi tarafından okunup imzalanmalıdır).

 4. KKD Zimmet Formu.

 5. İş Güvenliği Tutanağı.

 • isg logo (2)
 • Twitter Clean

© isguvenlik.org Ahmet T. tarafından hazırlanmış Bilgi ve paylaşım sitesidir. Tüm Hakları saklıdır.